Cjelovito rješenje jamči bolje poslovne rezultate

Integralni sustav zaokružuje proizvodne, komercijalne i računovodstvene procese koji se zbivaju u svakom poduzeću.

Svaki se od poslovnih događaja evidentira se samo jednom, te su podaci dostupni ostali dijelovima sustava.

Napredna client-server tehnologija omogućava istovremeni rad većeg broja djelatnika i poslovnih jedinica.

Svi poslovni događaji automatski se knjiže u financijsko knjigovodstvo, po Vama odgovarajućem modelu knjiženja

Hardverski zahtjevi i podrška za Windows XP / 7 / 8.1 / 8 / 10 platforme

Integralni informacijski sustav sastoji se od više međusobno povezanih dijelova:

A pri tome još nudimo:

• DETALJNI PRIRUČNIK I SUSTAV POMOĆI

• KONSIGNACIJE ( KOMISIONA PRODAJA)

• MALOPRODAJA

• VELEPRODAJA

Podrška i održavanje

Stalno unapređivanje programa i prilagodba promjeni zakonske regulative i poslovnog okruženja

Uvođenje rješenja, instalacija, obuka korisnika, pomoć kao dio programskog paketa, priručnik, on-line i telefonska podrška